Türkçe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

¿Tiene____ ?
__in var mı?
Belli birşey istemek
¿En dónde puedo encontrar____?
Nereden __ bulabilirim?
Belli bir şeyin yerini sorma
¿Cuánto cuesta?
Bu ne kadar?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
¿Tiene algo que sea más barato?
Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
¿A qué hora abre/cierra?
Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
Sólo estoy mirando.
Sadece bakıyorum.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
Lo compro.
Onu alıcam.
Satınalma kararını belirtme
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
¿Me podría dar el recibo de pago?
Fiş alabilir miyim lütfen?
Fiş sorma
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Bir poşet alabilir miyim lütfen?
Bir poşet sorma
Me gustaría regresar esto.
Bunu geri vermek istiyorum.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

¿Me puedo probar esto?
Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
¿En dónde se encuentran los probadores?
Soyunma odaları nerede?
Soyunma odalarını sorma
¿Tiene esto en ____?
Bundan __da var mı?
Belli bir elbise bedenini sorma
...pequeño?
.. küçük?
Elbise bedeni
...mediano?
... orta?
Elbise bedeni
...grande?
... geniş?
Elbise bedeni
... extra grande?
... extra geniş?
Elbise bedeni
¿Tienes éstos zapatos en___?
Bu ayakkabılardan __ bedende var mı?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
Es demasiado pequeño.
O çok küçük.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
Es demasiado grande.
O çok büyük.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
¿Se me ve bien?
Bu bende güzel duruyor mu?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.
Başlangıç fiyatı önerme
¡Está muy caro!
Bu çok pahalı!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[miktar]_ benim son teklifim!
Son teklifini yapma
Entonces no estoy interesado/a.
O zaman ilgilenmiyorum.
İlgilenmediğini gösterme
Entonces ire a otro lugar.
O zaman başka bir yere gideceğim.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
¡No tengo suficiente para pagar!
Ona param yetmez!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu alıcam.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme