Japonca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

¿Tiene____ ?
___を持っていますか?
Belli birşey istemek
¿En dónde puedo encontrar____?
___はどこで探せますか?
Belli bir şeyin yerini sorma
¿Cuánto cuesta?
これはいくらですか?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
¿Tiene algo que sea más barato?
もっと値段が低いものはありませんか?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
¿A qué hora abre/cierra?
開店/閉店時間はいつですか?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
Sólo estoy mirando.
見てるだけです
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
Lo compro.
買います
Satınalma kararını belirtme
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
¿Me podría dar el recibo de pago?
レシートをください
Fiş sorma
¿Me puede dar una bolsa por favor?
袋をください
Bir poşet sorma
Me gustaría regresar esto.
これを返却したいです
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

¿Me puedo probar esto?
これを試着してもいいですか?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
¿En dónde se encuentran los probadores?
試着室はどこですか?
Soyunma odalarını sorma
¿Tiene esto en ____?
この服の___サイズはありますか?
Belli bir elbise bedenini sorma
...pequeño?
... S?
Elbise bedeni
...mediano?
... M?
Elbise bedeni
...grande?
... L?
Elbise bedeni
... extra grande?
... XL?
Elbise bedeni
¿Tienes éstos zapatos en___?
この靴の___サイズはありますか?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
Es demasiado pequeño.
小さすぎます
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
Es demasiado grande.
大きすぎます
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
¿Se me ve bien?
この服は私に似合っていますか?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

Le doy_[cantidad]_por ésto.
_[値段]_で買います
Başlangıç fiyatı önerme
¡Está muy caro!
それは値段が高すぎる!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
[値段]_が最後のオファーだ!
Son teklifini yapma
Entonces no estoy interesado/a.
私は興味がありません
İlgilenmediğini gösterme
Entonces ire a otro lugar.
どこか他のところに行きます
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
¡No tengo suficiente para pagar!
払えません!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme