Vietnamca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

Do you have ___?
Bạn có bán ___?
Belli birşey istemek
Where can I find ___?
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
Belli bir şeyin yerini sorma
How much is this?
Món này bao nhiêu tiền?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
Do you have anything that is less expensive?
Bạn có món nào rẻ hơn không?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
What time do you open/close?
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
I'm just browsing.
Tôi chỉ xem hàng thôi.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
I'll buy it.
Cho tôi mua món này.
Satınalma kararını belirtme
May I pay with credit card?
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
May I have the receipt, please?
Cho tôi xin hóa đơn.
Fiş sorma
May I have a bag, please?
Cho tôi một cái túi được không?
Bir poşet sorma
I would like to return this.
Tôi muốn trả lại món đồ này.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

May I try this on, please?
Tôi có thể thử đồ được không?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
Where are the changing rooms?
Phòng thử đồ ở đâu?
Soyunma odalarını sorma
Do you have this in ___?
Cái này có cỡ ___ không?
Belli bir elbise bedenini sorma
... small?
... nhỏ (S)?
Elbise bedeni
... medium?
... trung bình (M)?
Elbise bedeni
... large?
... lớn (L)?
Elbise bedeni
... extra large?
... đại (XL)?
Elbise bedeni
Do you have these shoes in size ___?
Giày này có cỡ ___ không?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
It's too small.
Nó bé/chật quá.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
It's too big.
Nó to/rộng quá.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
Does this look good on me?
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

I'll give you _[amount]_ for this.
Món này _[số tiền]_ thôi.
Başlangıç fiyatı önerme
That's way too expensive!
Đắt thế!/Đắt quá!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
_[amount]_ is my final offer!
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
Son teklifini yapma
Then I'm not interested.
Thế thôi tôi không mua nữa.
İlgilenmediğini gösterme
Then I will go somewhere else.
Thế thôi tôi đi hàng khác.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
I can't afford it!
Tôi không có đủ tiền!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
That's more than I can really afford but I'll take it.
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme