Vietnamca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

您有___?(nín yǒu ___?)
Bạn có bán ___?
Belli birşey istemek
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
Belli bir şeyin yerini sorma
多少钱?(duōshǎo qián?)
Món này bao nhiêu tiền?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Bạn có món nào rẻ hơn không?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Tôi chỉ xem hàng thôi.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Cho tôi mua món này.
Satınalma kararını belirtme
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Cho tôi xin hóa đơn.
Fiş sorma
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Cho tôi một cái túi được không?
Bir poşet sorma
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Tôi muốn trả lại món đồ này.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Tôi có thể thử đồ được không?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Phòng thử đồ ở đâu?
Soyunma odalarını sorma
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Cái này có cỡ ___ không?
Belli bir elbise bedenini sorma
…小号?(…xiǎo hào?)
... nhỏ (S)?
Elbise bedeni
…中号?(…zhōng hào?)
... trung bình (M)?
Elbise bedeni
…大号?(…dà hào?)
... lớn (L)?
Elbise bedeni
…加大号?(…jiā dà hào?)
... đại (XL)?
Elbise bedeni
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Giày này có cỡ ___ không?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Nó bé/chật quá.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
这太大了。(zhè tài dàle.)
Nó to/rộng quá.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Món này _[số tiền]_ thôi.
Başlangıç fiyatı önerme
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Đắt thế!/Đắt quá!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
Son teklifini yapma
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Thế thôi tôi không mua nữa.
İlgilenmediğini gösterme
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Thế thôi tôi đi hàng khác.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Tôi không có đủ tiền!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme