İsveççe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

您有___?(nín yǒu ___?)
Har ni ___?
Belli birşey istemek
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Var kan jag hitta ___?
Belli bir şeyin yerini sorma
多少钱?(duōshǎo qián?)
Hur mycket kostar den/det här?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Har ni något billigare?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Jag tittar bara.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Jag köper den/det.
Satınalma kararını belirtme
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kan jag betala med kreditkort?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Kan jag få kvittot, tack?
Fiş sorma
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kan jag få en kasse, tack?
Bir poşet sorma
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Var är provrummet?
Soyunma odalarını sorma
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Har ni den här i ___?
Belli bir elbise bedenini sorma
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Elbise bedeni
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Elbise bedeni
…大号?(…dà hào?)
... large?
Elbise bedeni
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Elbise bedeni
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Har ni de här skorna i storlek ___?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Den/De är för liten/små.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
这太大了。(zhè tài dàle.)
Den/De är för stor/a.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Passar jag i den/det/de här?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Başlangıç fiyatı önerme
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Det är alldeles för dyrt!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Son teklifini yapma
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Då är jag inte längre intresserad.
İlgilenmediğini gösterme
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Då går jag någon annanstans.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Jag har inte råd med det!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme