Arapça | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

您有___?(nín yǒu ___?)
هل لديكم____؟
Belli birşey istemek
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
أين يمكنني إيجاد______؟
Belli bir şeyin yerini sorma
多少钱?(duōshǎo qián?)
كم سعر هذا؟
Belli bir şeyin fiyatını sorma
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
أنا أتفرج وحسب
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
سأشتريه.
Satınalma kararını belirtme
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
Fiş sorma
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Bir poşet sorma
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
أود إعادة هذا.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
أين هي غرف التبديل؟
Soyunma odalarını sorma
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
هل لديكم هذا بقياس_____؟
Belli bir elbise bedenini sorma
…小号?(…xiǎo hào?)
...صغير؟
Elbise bedeni
…中号?(…zhōng hào?)
.... متوسط؟
Elbise bedeni
…大号?(…dà hào?)
... كبير؟
Elbise bedeni
…加大号?(…jiā dà hào?)
... كبير جدا؟
Elbise bedeni
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
إنه صغير جدا.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
这太大了。(zhè tài dàle.)
إنه كبير جدا.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
هل يبدو هذا جيدا علي؟
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
Başlangıç fiyatı önerme
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
هذا غال جدا!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
Son teklifini yapma
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
إذا أنا غير مهتم.
İlgilenmediğini gösterme
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
لا يمكنني دفع هذا السعر!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme