Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | SMS ve Web

SMS ve Web - SMS ve Kısa Web Kodları

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Kendi bakış açınızdan bir şeyi açıkladıktan sonra kullanılır
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Birinin yaşını, cinsiyetini ve yerini öğrenmek için
AGR (agora)
现在
Şu andan bahsetmek için
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Bir mesajlaşmayı bir süre terkedeceğiniz zaman kullanılır
XAU (tchau)
再见
Güle güle derken kullanılır
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Sürpriz olan bir şeyden bahsettikten sonra kullanılır
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Bir mesajlaşmayı bir süreliğine bırakacağınız zaman kullanılır
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Bir partiye katılanların kendi içkisini kendilerinin getireceğini belirtirken
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Güle güle derken kullanılır
T+ (até mais)
一会儿见
Güle güle derken kullanılır
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Size kimin mesaj attığını hatırlayamadığınızda kullanılır
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Bir konuşma ya da SMS sona erdiğinde kullanılır
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Birine o kişi için özel olan bir şeyi söylerken kullanılır
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Bir şey olup da o an bilgisayar başından kalkmanız gerektiğinde
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Kişisel görüş bildirirken kullanılır
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Kişisel görüş bildirirken kullanılır
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Birinin size yaptığı iyiliğe karşı borçlu olduğunuzu bildiğinizi onlara da bildirmek istediğinizde
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Şaka yaptıktan sonra kullanılır
dp (depois)
一会儿
Hoşçakal derken ya da yapacağınız şeyi daha sonra yapacağınızı belirtirken
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Bir şeyi komik bulduğunuzda reaksiyon olarak
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Bir şeyi gizli / özel tutmak istediğinizde kullanılır
agr naum (agora não)
现在不行
Bir şeyi o an yapamayacağınız zaman kullanılır
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Biriyle bir şey hakkında konuşmak istediğiniz zaman
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Cevap istediğiniz bir SMS'in sonunda
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Bir konu hakkındaki kişisel görüşlerinizi açıklarken
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Birine bir şeyi yapmadan önce teşekkür ederken
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Birine teşekkür ederken kullanılır
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Hoşçakal derken kullanılır
p vc (para você)
给你的
Belli birine bir şey gönderirken kullanılır