Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | SMS ve Web

SMS ve Web - SMS ve Kısa Web Kodları

AIUI (as I understand it)
내가 이해하기론
Kendi bakış açınızdan bir şeyi açıkladıktan sonra kullanılır
ASL (age, sex, location?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Birinin yaşını, cinsiyetini ve yerini öğrenmek için
ATM (at the moment)
지금
Şu andan bahsetmek için
BBL (be back later)
잠깐만
Bir mesajlaşmayı bir süre terkedeceğiniz zaman kullanılır
BCNU (be seeing you)
다음에 봐
Güle güle derken kullanılır
BION (believe it or not)
믿든지 말든지
Sürpriz olan bir şeyden bahsettikten sonra kullanılır
BRB (be right back)
잠깐만 어디좀
Bir mesajlaşmayı bir süreliğine bırakacağınız zaman kullanılır
BYOB (bring your own beer)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Bir partiye katılanların kendi içkisini kendilerinin getireceğini belirtirken
CU (see you)
다음에 봐요.
Güle güle derken kullanılır
CUL (see you later)
나중에 봐요.
Güle güle derken kullanılır
DIKU (do I know you?)
누구세요?
Size kimin mesaj attığını hatırlayamadığınızda kullanılır
EOM (end of message)
메세지 끝
Bir konuşma ya da SMS sona erdiğinde kullanılır
FYI (for your information)
알아두라고 하는 말이에요.
Birine o kişi için özel olan bir şeyi söylerken kullanılır
G2G (got to go)
갑자기 어디를 가야해요.
Bir şey olup da o an bilgisayar başından kalkmanız gerektiğinde
IMO (in my opinion)
제 생각이에요.
Kişisel görüş bildirirken kullanılır
IMHO (in my humble opinion)
제 누추한 의견이지만,
Kişisel görüş bildirirken kullanılır
IOU (I owe you)
제가 빚진게 있네요.
Birinin size yaptığı iyiliğe karşı borçlu olduğunuzu bildiğinizi onlara da bildirmek istediğinizde
J/K (just kidding)
그냥 농담이에요.
Şaka yaptıktan sonra kullanılır
L8R (later)
나중에요!
Hoşçakal derken ya da yapacağınız şeyi daha sonra yapacağınızı belirtirken
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Bir şeyi komik bulduğunuzda reaksiyon olarak
MYOB (mind your own business)
신경쓰지 마세요.
Bir şeyi gizli / özel tutmak istediğinizde kullanılır
NRN (not right now)
지금 말구요.
Bir şeyi o an yapamayacağınız zaman kullanılır
RFD (request for discussion)
얘기하고 싶은게 있어요.
Biriyle bir şey hakkında konuşmak istediğiniz zaman
TB (text back)
답장 하세요.
Cevap istediğiniz bir SMS'in sonunda
TBH (to be honest)
솔직히 말하면,
Bir konu hakkındaki kişisel görüşlerinizi açıklarken
TIA (thanks in advance)
미리 감사드려요.
Birine bir şeyi yapmadan önce teşekkür ederken
THX (thanks)
감사해요.
Birine teşekkür ederken kullanılır
TTYL (talk to you later)
나중에 이야기 해요.
Hoşçakal derken kullanılır
4U (for you)
당신에게 드립니다.
Belli birine bir şey gönderirken kullanılır