Danca | Cümle Kalıpları - Kişisel | SMS ve Web

SMS ve Web - SMS ve Kısa Web Kodları

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Kendi bakış açınızdan bir şeyi açıkladıktan sonra kullanılır
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Birinin yaşını, cinsiyetini ve yerini öğrenmek için
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Şu andan bahsetmek için
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Bir mesajlaşmayı bir süre terkedeceğiniz zaman kullanılır
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Güle güle derken kullanılır
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
Sürpriz olan bir şeyden bahsettikten sonra kullanılır
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Bir mesajlaşmayı bir süreliğine bırakacağınız zaman kullanılır
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Bir partiye katılanların kendi içkisini kendilerinin getireceğini belirtirken
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Güle güle derken kullanılır
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Güle güle derken kullanılır
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Size kimin mesaj attığını hatırlayamadığınızda kullanılır
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Bir konuşma ya da SMS sona erdiğinde kullanılır
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Birine o kişi için özel olan bir şeyi söylerken kullanılır
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Bir şey olup da o an bilgisayar başından kalkmanız gerektiğinde
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Kişisel görüş bildirirken kullanılır
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Kişisel görüş bildirirken kullanılır
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Birinin size yaptığı iyiliğe karşı borçlu olduğunuzu bildiğinizi onlara da bildirmek istediğinizde
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
Şaka yaptıktan sonra kullanılır
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Hoşçakal derken ya da yapacağınız şeyi daha sonra yapacağınızı belirtirken
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Bir şeyi komik bulduğunuzda reaksiyon olarak
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Bir şeyi gizli / özel tutmak istediğinizde kullanılır
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Bir şeyi o an yapamayacağınız zaman kullanılır
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Biriyle bir şey hakkında konuşmak istediğiniz zaman
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
Cevap istediğiniz bir SMS'in sonunda
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Bir konu hakkındaki kişisel görüşlerinizi açıklarken
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
Birine bir şeyi yapmadan önce teşekkür ederken
Mci (merci)
THX (tak)
Birine teşekkür ederken kullanılır
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Hoşçakal derken kullanılır
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Belli birine bir şey gönderirken kullanılır