Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

เรียน จอห์น
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Estimata paĉjo/panjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
เรียนคุณลุง เจอโรม
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
ว่าไง จอห์น
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
จอห์น
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
ที่รักของฉัน
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
สุดที่รักของฉัน
Mia kara,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Estimata John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Dankon pro via letero.
Bir yazışmada cevap verirken
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi naklederken
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...sendas lian/ŝian amon.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Diru saluton al... por mi.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Skribu reen kiam...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
ฉันรักคุณ
Mi amas vin.
Partnerine yazarken kullanılır
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
โชคดี
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
ด้วยความรักยิ่ง
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken
รักอย่างมาก
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken