İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Дорогой Иван,
Dear John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Привет, Иван,
Hello John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Здорово, Иван,
Hey John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Иван,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Любимый (ая),
My Dear,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Дорогой мой...
My Dearest,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Милый Иван,
Dearest John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Спасибо за письмо.
Thank you for your letter.
Bir yazışmada cevap verirken
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Bir yazışmada cevap verirken
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Bir mesajı veya haberi naklederken
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... тоже шлет привет.
…sends his / her love.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Береги себя.
Take care.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Я тебя люблю.
I love you.
Partnerine yazarken kullanılır
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
С уважением..
Kindest regards,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Всего наилучшего,
All the best,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
С любовью,
All my love,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Я вас люблю,
Lots of love,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Люблю,
Much love,
Resmi olmayan, aileye yazarken