Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Привет, Иван,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Иван,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Любимый (ая),
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Спасибо за письмо.
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... тоже шлет привет.
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Напиши, если/когда...
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Береги себя.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Я тебя люблю.
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
С уважением..
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Всего наилучшего,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
С любовью,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Я вас люблю,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Люблю,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken