Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Querido Vítor,
Querida Maria,
소연이에게
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Querida Mãe,
Querido Pai,
부모님께,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
삼촌께
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Olá Vítor,
안녕 현주야!
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Oi Vítor,
야 미영아,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Vítor,
미영,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Meu querido,
Minha querida,
내 사랑에게,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Meu amado,
Minha amada,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Amado Vítor,
Amada Maria,
사랑하는 현정씨
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Obrigado por sua carta.
편지 주셔서 감사합니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Foi bom ter notícias suas novamente.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Escrevo-lhe para dizer que ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Você já fez planos para ...?
...관련 계획이 있나요?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Fiquei satisfeito ao saber que ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Bir mesajı veya haberi naklederken
Lamento informá-lo que ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Fiquei tão triste ao saber que ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...manda lembranças.
...도 안부를 물으십니다.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Diga olá para ... por mim.
...께도 안부 전해 주십시오.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Espero ter notícias suas em breve.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva novamente em breve.
빨리 답장 주세요.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escreva de volta quando...
... 이면 답장을 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Cuide-se.
건강히 지내세요.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Eu te amo.
사랑합니다.
Partnerine yazarken kullanılır
Abraços,
그리운 마음 담아 ... 가.
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Com carinho,
그리운 마음 담아 ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Com carinho,
감사하며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tudo de bom,
... 드림 (보냄)
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Com todo meu amor,
사랑을 보내며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Com muito amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Resmi olmayan, aileye yazarken
Com muito amor,
사랑하는 마음으로,
Resmi olmayan, aileye yazarken