Japonca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

소연이에게
佐藤君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
부모님께,
お母さんへ/お父さんへ
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
삼촌께
太郎おじさんへ
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
안녕 현주야!
佐藤君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
야 미영아,
太郎くんへ
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
미영,
太郎くんへ
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
내 사랑에게,
太郎へ
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
내가 제일 사랑하는 ... 에게
太郎へ
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
사랑하는 현정씨
太郎へ
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
편지 주셔서 감사합니다.
お手紙ありがとう。
Bir yazışmada cevap verirken
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
長い間連絡してなくてごめんね。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

말해줄게 있어서 편지를 써요.
・・・・をお知らせします。
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
...관련 계획이 있나요?
・・・・に何か予定はありますか?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
...을 알려주게 되어 기뻐.
・・・・を報告します。
Arkadaşlarına iyi haber verirken
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Bir mesajı veya haberi naklederken
...를 알려주게 되어 유감이야.
残念だけど・・・・をお知らせます。
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
... 소식을 들으니 참 유감이야.
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...도 안부를 물으십니다.
・・・・がよろしく言っていました。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
...께도 안부 전해 주십시오.
・・・・によろしく言っておいてね。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
お返事を待っています。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
빨리 답장 주세요.
はやく返事を書いてね。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
... 이면 답장을 주세요.
・・・・の時は連絡してください。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
なにか報告があったらまた教えてください。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
건강히 지내세요.
元気でね
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
사랑합니다.
好きだよ
Partnerine yazarken kullanılır
그리운 마음 담아 ... 가.
じゃあね
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
그리운 마음 담아 ... 드림
じゃあね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
감사하며, ... 드림
またね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
... 드림 (보냄)
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
사랑을 보내며, ... 드림
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
사랑과 함께 보냅니다.
元気でね
Resmi olmayan, aileye yazarken
사랑하는 마음으로,
体に気をつけてね
Resmi olmayan, aileye yazarken