Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

소연이에게
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
부모님께,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
안녕 현주야!
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
야 미영아,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
미영,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
내 사랑에게,
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
내가 제일 사랑하는 ... 에게
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
사랑하는 현정씨
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
편지 주셔서 감사합니다.
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

말해줄게 있어서 편지를 써요.
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
...관련 계획이 있나요?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
...을 알려주게 되어 기뻐.
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
... 소식을 들으니 참 유감이야.
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...도 안부를 물으십니다.
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
...께도 안부 전해 주십시오.
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
빨리 답장 주세요.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
... 이면 답장을 주세요.
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
건강히 지내세요.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
사랑합니다.
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
그리운 마음 담아 ... 가.
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
그리운 마음 담아 ... 드림
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
감사하며, ... 드림
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
... 드림 (보냄)
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
사랑을 보내며, ... 드림
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
사랑하는 마음으로,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken