İsveççe | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

佐藤君へ
Hej John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
Hej mamma/pappa,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
Hej farbror/morbror Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
佐藤君へ
Hejsan John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
Halloj John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
Min kära,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
太郎へ
Min älskling,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
太郎へ
Min käre John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
お手紙ありがとう。
Tack för ditt brev.
Bir yazışmada cevap verirken
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Bir yazışmada cevap verirken
長い間連絡してなくてごめんね。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
しばらく連絡を取ってなかったね。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

・・・・をお知らせします。
Jag skriver för att berätta att ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
Har ni några planer för ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
・・・・を報告します。
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Det glädjer mig att höra att ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
残念だけど・・・・をお知らせます。
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Jag blev så ledsen att höra att ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
・・・・がよろしく言っていました。
... hälsar.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
・・・・によろしく言っておいてね。
Hälsa ... från mig.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
お返事を待っています。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
はやく返事を書いてね。
Skriv tillbaka snart.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時は連絡してください。
Skriv gärna tillbaka när ...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
なにか報告があったらまた教えてください。
Meddela mig då du vet något mer.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
元気でね
Sköt om dig.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
好きだよ
Jag älskar dig.
Partnerine yazarken kullanılır
じゃあね
Varma hälsningar,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
じゃあね
Hjärtliga hälsningar,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
またね
Hjärtligaste hälsningar,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Jag önskar dig allt gott,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Många kramar,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Kramar,
Resmi olmayan, aileye yazarken
体に気をつけてね
Puss och kram,
Resmi olmayan, aileye yazarken