İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

佐藤君へ
Dear John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
佐藤君へ
Hello John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
Hey John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
My Dear,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
太郎へ
My Dearest,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
太郎へ
Dearest John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
お手紙ありがとう。
Thank you for your letter.
Bir yazışmada cevap verirken
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Bir yazışmada cevap verirken
長い間連絡してなくてごめんね。
I am very sorry I haven't written for so long.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
しばらく連絡を取ってなかったね。
It's such a long time since we had any contact.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

・・・・をお知らせします。
I am writing to tell you that…
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
・・・・を報告します。
I am delighted to announce that…
Arkadaşlarına iyi haber verirken
・・・・ということを聞いてうれしいです。
I was delighted to hear that…
Bir mesajı veya haberi naklederken
残念だけど・・・・をお知らせます。
I am sorry to inform you that…
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
・・・・がよろしく言っていました。
…sends his / her love.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
・・・・によろしく言っておいてね。
Say hello to…for me.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
お返事を待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
はやく返事を書いてね。
Write back soon.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時は連絡してください。
Do write back when…
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
なにか報告があったらまた教えてください。
Send me news, when you know anything more.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
元気でね
Take care.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
好きだよ
I love you.
Partnerine yazarken kullanılır
じゃあね
Best wishes,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
じゃあね
With best wishes,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
またね
Kindest regards,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
All the best,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
All my love,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Lots of love,
Resmi olmayan, aileye yazarken
体に気をつけてね
Much love,
Resmi olmayan, aileye yazarken