Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

佐藤君へ
Beste Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
Beste mama / papa
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
Beste oom Jeroen
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
佐藤君へ
Hallo Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
Hoi Jan
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
Lieve ...
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
太郎へ
Liefste ...
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
太郎へ
Lieve Jan
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
お手紙ありがとう。
Hartelijk dank voor jouw brief.
Bir yazışmada cevap verirken
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Bir yazışmada cevap verirken
長い間連絡してなくてごめんね。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
しばらく連絡を取ってなかったね。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

・・・・をお知らせします。
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
Heb je al plannen voor ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
・・・・を報告します。
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Ik was erg blij om te horen dat ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
残念だけど・・・・をお知らせます。
Helaas moet ik je melden dat ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Het spijt me te moeten horen dat ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
・・・・がよろしく言っていました。
... doet jou de groeten.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
・・・・によろしく言っておいてね。
Doe ... de groeten namens mij.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
お返事を待っています。
Ik hoop snel van jou te horen.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
はやく返事を書いてね。
Schrijf me snel terug.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時は連絡してください。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
なにか報告があったらまた教えてください。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
元気でね
Het ga je goed.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
好きだよ
Ik hou van je.
Partnerine yazarken kullanılır
じゃあね
Hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
じゃあね
Met hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
またね
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Liefs,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken
体に気をつけてね
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken