Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

佐藤君へ
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
Estimata paĉjo/panjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
佐藤君へ
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
太郎へ
Mia kara,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
太郎へ
Estimata John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
お手紙ありがとう。
Dankon pro via letero.
Bir yazışmada cevap verirken
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
長い間連絡してなくてごめんね。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
しばらく連絡を取ってなかったね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

・・・・をお知らせします。
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
・・・・を報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi naklederken
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
・・・・がよろしく言っていました。
...sendas lian/ŝian amon.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
・・・・によろしく言っておいてね。
Diru saluton al... por mi.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
お返事を待っています。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
はやく返事を書いてね。
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時は連絡してください。
Skribu reen kiam...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
なにか報告があったらまた教えてください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
元気でね
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
好きだよ
Mi amas vin.
Partnerine yazarken kullanılır
じゃあね
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
じゃあね
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
またね
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken
体に気をつけてね
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken