Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

佐藤君へ
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
佐藤君へ
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
太郎くんへ
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
太郎へ
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
太郎へ
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
太郎へ
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
お手紙ありがとう。
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
長い間連絡してなくてごめんね。
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
しばらく連絡を取ってなかったね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

・・・・をお知らせします。
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
・・・・に何か予定はありますか?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
・・・・を報告します。
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
・・・・ということを聞いてうれしいです。
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
残念だけど・・・・をお知らせます。
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
・・・・がよろしく言っていました。
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
・・・・によろしく言っておいてね。
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
お返事を待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
はやく返事を書いてね。
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
・・・・の時は連絡してください。
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
なにか報告があったらまた教えてください。
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
元気でね
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
好きだよ
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
じゃあね
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
またね
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
元気でね
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
体に気をつけてね
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken