Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Caro Luca,
소연이에게
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Cari mamma e papà,
부모님께,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Caro zio Flavio,
삼촌께
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Ciao Matteo,
안녕 현주야!
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Ciao Matty!
야 미영아,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Luca,
미영,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Tesoro,
내 사랑에게,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Amore mio,
사랑하는 현정씨
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Grazie per avermi scritto.
편지 주셔서 감사합니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Che bello sentirti!
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Hai già dei piani per...?
...관련 계획이 있나요?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Sono felice di annunciarti che...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Sono davvero felice di sapere che...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Bir mesajı veya haberi naklederken
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Mi dispiace sapere che...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물으십니다.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Salutami...
...께도 안부 전해 주십시오.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Spero di avere presto tue notizie.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Rispondimi presto.
빨리 답장 주세요.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Rispondimi non appena...
... 이면 답장을 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Scrivimi non appena sai qualcosa.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Ti amo.
사랑합니다.
Partnerine yazarken kullanılır
I migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 가.
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Con i migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Cari saluti
감사하며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tante belle cose
... 드림 (보냄)
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Con tanto amore
사랑을 보내며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tanti cari saluti
사랑과 함께 보냅니다.
Resmi olmayan, aileye yazarken
Con affetto,
사랑하는 마음으로,
Resmi olmayan, aileye yazarken