Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Luca,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Tesoro,
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Amore,
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Grazie per avermi scritto.
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Hai già dei piani per...?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Salutami...
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Spero di avere presto tue notizie.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Rispondimi non appena...
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Stammi bene.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Ti amo.
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
I migliori auguri
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Cari saluti
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tante belle cose
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Con tanto amore
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Con affetto,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken