Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hola Juan:
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hola Juan:
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Juan:
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Querido:
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mi amor:
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Gracias por su / tu carta.
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Lamenté mucho cuando escuché que...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Escríbeme cuando...
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Cuídate / Cuídense
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Te amo,
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
Cariños,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Cariños,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Con amor,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken