Rusça | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Дорогой Иван,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Привет, Иван,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Здорово, Иван,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
Иван,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Любимый (ая),
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Дорогой мой...
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Милый Иван,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Спасибо за письмо.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
... тоже шлет привет.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Береги себя.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Я тебя люблю.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
С уважением..
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Всего наилучшего,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
С любовью,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
Я вас люблю,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
Люблю,
Resmi olmayan, aileye yazarken