Portekizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Olá Vítor,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Oi Vítor,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
Vítor,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Obrigado por sua carta.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
...manda lembranças.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Cuide-se.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Eu te amo.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
Abraços,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
Com carinho,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
Com carinho,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Tudo de bom,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
Com todo meu amor,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
Com muito amor,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
Com muito amor,
Resmi olmayan, aileye yazarken