Macarca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Kedves John!
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Szia John!
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Szia John!
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
John!
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Kedvesem / Drágám!
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Drága John!
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Köszönöm a leveledet.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Jó volt megint hallani felőled.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Van már valami programod...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
Örömmel jelentem be, hogy ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
... is üdvözletét küldi.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszodat.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Írj hamar.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Írj, amint ....
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Írj, ha többet megtudsz.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Vigyázz magadra.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Szeretlek
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
Legjobbakat!
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Legjobbakat!
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
Szeretettel,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Resmi olmayan, aileye yazarken