Lehçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Drogi Janie,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Cześć Michale,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Hej Janku,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
Janku,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Dziękuję za Twój list.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
Pozdrowienia od...
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Odpisz szybko.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Trzymaj się ciepło.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Kocham Cię.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Ściskam,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
Buziaki,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Resmi olmayan, aileye yazarken