Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
소연이에게
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
부모님께,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
삼촌께
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
안녕 현주야!
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
야 미영아,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
미영,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
내 사랑에게,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
사랑하는 현정씨
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
편지 주셔서 감사합니다.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
...관련 계획이 있나요?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
...을 알려주게 되어 기뻐.
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
...도 안부를 물으십니다.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
...께도 안부 전해 주십시오.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
빨리 답장 주세요.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
... 이면 답장을 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
건강히 지내세요.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
사랑합니다.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
그리운 마음 담아 ... 가.
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
그리운 마음 담아 ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
감사하며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
... 드림 (보냄)
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
사랑을 보내며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
사랑하는 마음으로,
Resmi olmayan, aileye yazarken