Japonca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
佐藤君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
佐藤君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
太郎くんへ
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
太郎くんへ
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
太郎へ
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
太郎へ
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
太郎へ
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
お手紙ありがとう。
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
長い間連絡してなくてごめんね。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
・・・・をお知らせします。
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
・・・・を報告します。
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・をお知らせます。
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
・・・・がよろしく言っていました。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
・・・・によろしく言っておいてね。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
お返事を待っています。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
はやく返事を書いてね。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
・・・・の時は連絡してください。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
なにか報告があったらまた教えてください。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
元気でね
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
好きだよ
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
じゃあね
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
じゃあね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
またね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
元気でね
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
体に気をつけてね
Resmi olmayan, aileye yazarken