İtalyanca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Caro Luca,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Ciao Matteo,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Ciao Matty!
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
Luca,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Tesoro,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Amore,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Amore mio,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Grazie per avermi scritto.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
...ti manda i suoi saluti.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Salutami...
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Spero di avere presto tue notizie.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Rispondimi presto.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Stammi bene.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Ti amo.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
I migliori auguri
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
Con i migliori auguri
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
Cari saluti
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Tante belle cose
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
Con tanto amore
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
Tanti cari saluti
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
Con affetto,
Resmi olmayan, aileye yazarken