İsveççe | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Hej John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Hejsan John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Halloj John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Min kära,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Min älskling,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Min käre John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Tack för ditt brev.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Det glädjer mig att höra att ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen att höra att ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
... hälsar.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Skriv tillbaka snart.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Skriv gärna tillbaka när ...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Meddela mig då du vet något mer.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Sköt om dig.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Jag älskar dig.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
Varma hälsningar,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
Många kramar,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
Kramar,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
Puss och kram,
Resmi olmayan, aileye yazarken