Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Estimata paĉjo/panjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Mia kara,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Dankon pro via letero.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Mi amas vin.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken