Çekçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
Milý Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
Milá maminko, Milý tatínku,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
Ahoj Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
Čau Johne,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
Můj milý/Moje milá,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
Děkuji za Tvůj dopis.
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
... posílá pozdrav!
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
Napiš brzy.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
Opatruj se.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
Miluji tě.
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
Jen to nejlepší,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken