Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Beste Jan
소연이에게
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Beste mama / papa
부모님께,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Beste oom Jeroen
삼촌께
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hallo Jan
안녕 현주야!
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hoi Jan
야 미영아,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Jan
미영,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Lieve ...
내 사랑에게,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Lieve Jan
사랑하는 현정씨
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Hartelijk dank voor jouw brief.
편지 주셔서 감사합니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Heb je al plannen voor ...?
...관련 계획이 있나요?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Ik was erg blij om te horen dat ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Bir mesajı veya haberi naklederken
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Het spijt me te moeten horen dat ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물으십니다.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Doe ... de groeten namens mij.
...께도 안부 전해 주십시오.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Schrijf me snel terug.
빨리 답장 주세요.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Schrijf me snel terug wanneer ...
... 이면 답장을 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Ik hou van je.
사랑합니다.
Partnerine yazarken kullanılır
Hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 가.
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Met hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Groeten,
감사하며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Groeten,
... 드림 (보냄)
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Liefs,
사랑을 보내며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Resmi olmayan, aileye yazarken
Liefs,
사랑하는 마음으로,
Resmi olmayan, aileye yazarken