Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Beste Jan
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hallo Jan
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hoi Jan
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Jan
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Lieve ...
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Liefste ...
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Hartelijk dank voor jouw brief.
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Heb je al plannen voor ...?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Het ga je goed.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Ik hou van je.
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Groeten,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Groeten,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Liefs,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Liefs,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Liefs,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken