Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Cher Benjamin,
Beste Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Cher Oncle Jeremy,
Beste oom Jeroen
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Salut Sylvain,
Hallo Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Coucou Daniel,
Hoi Jan
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Victor,
Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Liefste ...
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Mon très cher Christophe,
Lieve Jan
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Merci pour votre lettre.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Bir yazışmada cevap verirken
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Bir yazışmada cevap verirken
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Dis bonjour à... de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Ik hoop snel van jou te horen.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Je t'aime.
Ik hou van je.
Partnerine yazarken kullanılır
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Amicalement,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Bien à vous/toi,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tendrement,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Bises,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Bisous,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken