Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Cher Benjamin,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Cher Oncle Jeremy,
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Salut Sylvain,
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Coucou Daniel,
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Victor,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mia kara,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Mon très cher Christophe,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Merci pour votre lettre.
Dankon pro via letero.
Bir yazışmada cevap verirken
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi naklederken
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Dis bonjour à... de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Prends soin de toi.
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Je t'aime.
Mi amas vin.
Partnerine yazarken kullanılır
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Amitiés,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Amicalement,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Bises,
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Bisous,
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken