Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Cher Oncle Jeremy,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Salut Sylvain,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Coucou Daniel,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Victor,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Mon très cher Christophe,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Merci pour votre lettre.
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
As-tu prévu quelque chose pour...?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Dis bonjour à... de ma part.
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Écris-moi quand...
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Prends soin de toi.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Je t'aime.
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Amicalement,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Tendrement,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Bises,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Bisous,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken