İngilizce | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Estimata John,
Dear John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Hello John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Hey John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Mia kara,
My Dear,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mia kara,
My Dearest,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Estimata John,
Dearest John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Bir yazışmada cevap verirken
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Bir yazışmada cevap verirken
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Bir mesajı veya haberi naklederken
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Atentu.
Take care.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Mi amas vin.
I love you.
Partnerine yazarken kullanılır
Ĉion bonan,
Best wishes,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
With best wishes,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
All the best,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉiu mia amo,
All my love,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Multe da amo,
Lots of love,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Multa amo,
Much love,
Resmi olmayan, aileye yazarken