Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Estimata John,
Beste Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Hallo Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Hoi Jan
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Mia kara,
Lieve ...
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mia kara,
Liefste ...
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Estimata John,
Lieve Jan
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Bir yazışmada cevap verirken
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Bir yazışmada cevap verirken
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Atentu.
Het ga je goed.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Partnerine yazarken kullanılır
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Multe da amo,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Multa amo,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken