Danca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Estimata John,
Kære John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Estimata paĉjo/panjo,
Kære Mor / Far,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Hej John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Hej John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Mia kara,
Kære,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mia kara,
Kæreste,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Estimata John,
Kæreste John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dankon pro via letero.
Tak for dit brev,
Bir yazışmada cevap verirken
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Bir yazışmada cevap verirken
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Ĉu vi havas planojn por...?
Har du lavet nogle planer den...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt at høre om...
Bir mesajı veya haberi naklederken
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skribu reen kiam...
Skriv endelig tilbage når...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Atentu.
Have det godt.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Partnerine yazarken kullanılır
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
Venligste hilsner,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Multa amo,
Meget kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken