Çekçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Estimata John,
Milý Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Estimata paĉjo/panjo,
Milá maminko, Milý tatínku,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Estimata Onklo Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Ahoj Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Saluton John,
Čau Johne,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
Johne,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Mia kara,
Můj milý/Moje milá,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Mia kara,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dankon pro via letero.
Děkuji za Tvůj dopis.
Bir yazışmada cevap verirken
Estis bona denove aŭdi de vi.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Bir yazışmada cevap verirken
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Bir mesajı veya haberi naklederken
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Atentu.
Opatruj se.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Mi amas vin.
Miluji tě.
Partnerine yazarken kullanılır
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Multe da amo,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Multa amo,
S láskou,
Resmi olmayan, aileye yazarken