Korece | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Kære John,
소연이에게
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Kære Mor / Far,
부모님께,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Kære Onkel Jerome,
삼촌께
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hej John,
안녕 현주야!
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hej John,
야 미영아,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
미영,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Kære,
내 사랑에게,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Kæreste,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Kæreste John,
사랑하는 현정씨
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Tak for dit brev,
편지 주셔서 감사합니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Det var godt at høre fra dig igen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Bir yazışmada cevap verirken
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Jeg skriver for at fotælle dig at...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Har du lavet nogle planer den...?
...관련 계획이 있나요?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Jeg er henrykt over at meddele at...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Jeg var henrykt at høre om...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Bir mesajı veya haberi naklederken
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Jeg var så ked af at høre at...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... siger hej.
...도 안부를 물으십니다.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Sig hej til... for mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skriv tilbage snart.
빨리 답장 주세요.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skriv endelig tilbage når...
... 이면 답장을 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send mig nyheder, når du ved mere.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Have det godt.
건강히 지내세요.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Jeg elsker dig.
사랑합니다.
Partnerine yazarken kullanılır
De bedste ønsker,
그리운 마음 담아 ... 가.
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Med de bedste ønsker,
그리운 마음 담아 ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Venligste hilsner,
감사하며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Alt det bedste,
... 드림 (보냄)
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kærligst,
사랑을 보내며, ... 드림
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Masser af kærlighed,
사랑과 함께 보냅니다.
Resmi olmayan, aileye yazarken
Meget kærlighed,
사랑하는 마음으로,
Resmi olmayan, aileye yazarken