Japonca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Kære John,
佐藤君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hej John,
佐藤君へ
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hej John,
太郎くんへ
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
太郎くんへ
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Kære,
太郎へ
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Kæreste,
太郎へ
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Kæreste John,
太郎へ
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Tak for dit brev,
お手紙ありがとう。
Bir yazışmada cevap verirken
Det var godt at høre fra dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Bir yazışmada cevap verirken
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
長い間連絡してなくてごめんね。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Jeg skriver for at fotælle dig at...
・・・・をお知らせします。
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Har du lavet nogle planer den...?
・・・・に何か予定はありますか?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を報告します。
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Jeg var henrykt at høre om...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Bir mesajı veya haberi naklederken
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていました。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Sig hej til... for mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を待っています。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skriv tilbage snart.
はやく返事を書いてね。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Skriv endelig tilbage når...
・・・・の時は連絡してください。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send mig nyheder, når du ved mere.
なにか報告があったらまた教えてください。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Have det godt.
元気でね
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Jeg elsker dig.
好きだよ
Partnerine yazarken kullanılır
De bedste ønsker,
じゃあね
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Venligste hilsner,
またね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Alt det bedste,
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kærligst,
元気でね
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Masser af kærlighed,
元気でね
Resmi olmayan, aileye yazarken
Meget kærlighed,
体に気をつけてね
Resmi olmayan, aileye yazarken