Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

亲爱的约翰,
Beste Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Hallo Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Hoi Jan
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
约翰,
Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Lieve ...
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
我最亲爱的,
Liefste ...
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
谢谢您的来信。
Hartelijk dank voor jouw brief.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你有没有...的计划?
Heb je al plannen voor ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复
Schrijf me snel terug wanneer ...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
如果你有更多消息时,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
保重。
Het ga je goed.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
我爱你。
Ik hou van je.
Partnerine yazarken kullanılır
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
最衷心的问候,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
一切顺利,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
致以我的祝福,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
衷心祝福,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken
衷心祝福,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken