Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

亲爱的约翰,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata paĉjo/panjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
约翰,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
我最亲爱的,
Mia kara,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
最亲爱的约翰,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
谢谢您的来信。
Dankon pro via letero.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你有没有...的计划?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi naklederken
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复
Skribu reen kiam...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
如果你有更多消息时,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
保重。
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
我爱你。
Mi amas vin.
Partnerine yazarken kullanılır
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
一切顺利,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
衷心祝福,
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken
衷心祝福,
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken