Danca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

亲爱的约翰,
Kære John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
你好,约翰,
Hej John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Hej John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
约翰,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Kære,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
我最亲爱的,
Kæreste,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
谢谢您的来信。
Tak for dit brev,
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
你有没有...的计划?
Har du lavet nogle planer den...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt at høre om...
Bir mesajı veya haberi naklederken
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
当...,请回复
Skriv endelig tilbage når...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
如果你有更多消息时,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
保重。
Have det godt.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
我爱你。
Jeg elsker dig.
Partnerine yazarken kullanılır
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
最衷心的问候,
Venligste hilsner,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
一切顺利,
Alt det bedste,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
致以我的祝福,
Kærligst,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken
衷心祝福,
Meget kærlighed,
Resmi olmayan, aileye yazarken