Hollandaca | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Milý Johne,
Beste Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Milá maminko, Milý tatínku,
Beste mama / papa
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Milý strýčku Jerome,
Beste oom Jeroen
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Čau Johne,
Hoi Jan
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Johne,
Jan
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Můj milý/Moje milá,
Lieve ...
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Liefste ...
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Děkuji za Tvůj dopis.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Bir yazışmada cevap verirken
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Bir yazışmada cevap verirken
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Bir mesajı veya haberi naklederken
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Opatruj se.
Het ga je goed.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Miluji tě.
Ik hou van je.
Partnerine yazarken kullanılır
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Jen to nejlepší,
Groeten,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
S láskou,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
S láskou,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken
S láskou,
Liefs,
Resmi olmayan, aileye yazarken