Esperanto | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Milý Johne,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Ahoj Johne,
Saluton John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Čau Johne,
Saluton John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Johne,
John,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Bir yazışmada cevap verirken
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Bir yazışmada cevap verirken
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Bir mesajı veya haberi naklederken
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Opatruj se.
Atentu.
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
Miluji tě.
Mi amas vin.
Partnerine yazarken kullanılır
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
S láskou,
Multe da amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken
S láskou,
Multa amo,
Resmi olmayan, aileye yazarken