Hintçe | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Tùng à,
रीमा,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Bir yazışmada cevap verirken
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Bir yazışmada cevap verirken
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Partnerinize yazarken
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
Thân,
शुभकामनाएं,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır